top of page
Vyhledat

Permakultura

Co to znamená?


Informací na téma permakultura je mnoho. Není mým cílem znovu opakovat už řečené. Vyšlo mnoho knih a existuje mnoho stránek na internetu, které se tématu obsažně věnují. Stačí zadat potřebná hesla. Pro ty, kteří vědomosti teprve nabývají, zde stručně uvádím několik základních myšlenek, ale hlavně tipy na hodnotnou literaturu zde.


Mimochodem pojmy permakultura, ekozahrada, biozahrada či přírodní zahrada označují obdobu téhož. Je možné spekulovat nad významem každého pojmu, připojit dlouhý výklad a vleklou polemiku, ale to není mým záměrem. Jediné, u čeho bych se zastavila, je původ pojmů.


Předpona bio- pochází z řečtiny. „Bios“ znamená „život“. Biozahrada je tedy vlastně „živá zahrada“. Pojem „biopotravina“ tedy značí „živá potravina“.

Zde by bylo na místě navrhnout odpůrcům biopotravin neslýchané řešení: Zrušme „bio“ a zaveďme „chemo“. Místo „biojablek“ budou prostě normální obyčejná jablka, jaká si utrhneme třeba ze stromu na zahradě. A ta průmyslová – mnohokrát jedem postřikovaná, uměle hnojená a nepřirozeně skladovaná nazveme „chemojablka“. Jablka, která rostou od doby nástupu průmyslové revoluce.


Předpona eko- vznikla taktéž z řeckého slova. „Oikos“ značí „domov, domácnost“, ale v širším slova smyslu. Je to dům, zahrada, rodina... Zkrátka vše, co ke správnému domovu patří. Možná proto je mi pojem „ekozahrada“ bližší. Není to jen živá zahrada, ale také skutečný domov pro člověka i ostatní bytosti.


Permakultura (permaculture) vznikla složením slov „permanent agriculture“, což značí trvale udržitelné zemědělství, ale také permanentní kulturu. U vzniku pojmu a vytvoření konceptu vč. postupného vývoje permakultury stála v 70. letech 20. století australská dvojice Bill Mollison a David Holmgren. Byla to odpověď na environmentální krizi. Permakultura má mnoho aspektů. Neomezuje se jen na zemědělství, ale zasahuje do všech oblastí lidské činnosti: stavebnictví, ekonomiky, zdravotnictví, ochrany přírody atd. Jedná se o integrovaný systém, který slučuje všechny obory včetně filosofie. Významné postavení zaujímají morálně-etické zásady. V permakultuře jde totiž zejména o zodpovědný přístup k životu a životnímu prostředí.


Jaroslav Svoboda hovoří o permakultuře následovně: „Permakultura je návod, technika, způsob myšlení i životní styl v jednom. Je to na etice založený designérský systém, spojující dobré bydlení, čistě získávanou energii s bezpečnou produkcí potravin a estetikou, zahrnující též společenské a finanční stránky. Je to malá revoluce, která začíná u vašeho domu, ale má sílu změnit svět.“22 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Remízek

Comentarios


bottom of page